Yayın İlkeleri

ULUSLARARASI BASIN YAYIN İLKELERİ

1-Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2-Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz.
3-Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
4-Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5-Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.
6-Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
7-Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
8-Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
9-Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10-Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11-Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12-Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
13-Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
14-İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
15-Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
16-Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

BavyeraTV YAYIN FELSEFESİ

1.Gazetecilik mesleği, şahsi menfaat için ve kamu zararına olacak şekilde kullanılamaz.

2.Ahlak dışı müstehcen yayın yapılamaz.

3.Şeref ve haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz.

4.Kişi ve kuruluşlar aleyhinde iftirada bulunulamaz.

5.Dini değerlerin istismarı yapılamaz.

6.Haberler, doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz.

7.Tarafgir fikirlere haber metinlerinde yer verilemez.

8.Yayınlanmamak kaydıyla (of the record) verilen bilgiler, basın-yayın yoluyla yayınlanamaz.

9.Yanlış yayınlar dolayısıyla gönderilen tekzipler, en kısa zamanda yayınlanır.

10. Haber, yorum ve köşe yazılarından yazarı sorumludur. BavyeraTV kurumsal olarak sorumluluk kabul etmez.

11. BavyeraTV uluslararası basın yayın ilkelerine ve yukarıda tespit edilen BavyeraTV felsefesine uyar.